205/20 Novela nař. vl. č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu; T: 24. 11. 2020

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, mění dílčím způsobem výši „kvót“ pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty stanovených přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 11. 2020.

/jak-na-