204/16 Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony; T: 2.11.2016

Projednávaný návrh vychází z vyhodnocení aplikační praxe a ze závěrů materiálu Analýza problematiky exekučního prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů a nákladovost exekuce, který se zabývá především problematikou vícečetných exekucí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/