204/10 Novela zákona o loteriích; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 30.8.2010 do 10.00 hod.

Přijetí nového zákona, který by všechny tyto nedostatky odstranil, je z hlediska časového velmi náročný úkol.

Z tohoto důvodu uložila Vláda České republiky usnesením č. 588 ze dne 18. srpna 2010 ministru financí úkol, předložit vládě do 31. srpna 2010 návrh novely loterního zákona, který by odstranil nejpalčivější problémy současně účinné právní úpravy.

Předkládaná novela loterního zákona si proto klade za cíl vyřešit v krátkém časovém horizontu problém, který je veřejností v současné době vnímán jako jeden z nejnaléhavějších pokud jde o oblast provozování hazardních her. Tímto problémem je nedostatečně řešená úloha samosprávy pokud jde o možnost cestou obecně závazných vyhlášek regulovat provozování loterií a jiných podobných her na svém území. Podle současně účinné právní úpravy jsou obce zmocněny regulovat pouze jeden segment loterního trhu, a to sice provozování výherních hracích přístrojů.

Navrhovaná novela loterního zákona proto rozšiřuje pravomoc obcí cestou obecně závazných vyhlášek vydaných v samostatné působnosti regulovat na svém území nejen provozování výherních hracích přístrojů, jak je tomu dosud, ale rozsah této pravomoci rozšiřuje rovněž na sázkové hry v kasinu (§ 2 písm. i)), sázkové hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (§ 2 písm. j)) a dále na provozování loterií a jiných podobných her povolovaných podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/19990 Sb. (například interaktivních videloterních terminálů).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-