204/21 Návrh vyhlášky o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací; T:18.1.2022

Cílem návrhu vyhlášky je zpřehlednění stávající právní úpravy a odstranění duplicit při manipulaci s utajovaným dokumentem stupně utajení Vyhrazené a stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné. Podle návrhu vyhlášky bude právní úprava nově pro všechny stupně utajení jednotná, přičemž případná specifika pro příslušné stupně utajení budou explicitně uvedena v patřičném ustanovení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 1. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/