204/20 Novela nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit; T: 3. 12. 2020

Rozšíření Evropsky významné lokality Svatá a Prostřední vrch v návaznosti na Evropskou komisí vedené řízení pro porušení povinnosti č. 2016/4003. Návrhem dochází k rozšíření stávající EVL o rozloze 567,2 ha o navazující území s výskytem prioritního stanoviště 91G0* Panonských dubohabřin s kvalitou odpovídající výskytu již ve stávající lokalitě na celkovou rozlohu 1 204 ha, čímž by mělo být dostatečně naplněno pokrytí ochrany stanoviště 91G0* dle požadavků Evropské komise.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 12. 2020.

/jak-na-