203/16 NV náležitosti vrchního státního odborného dozoru v dopravě; T: 25.10.2016

Prostřednictvím novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), dochází ke zrušení institutu vrchního státního dozoru, který zajišťovalo ve své působnosti Ministerstvo dopravy, a s tím souvisejícího pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech drah.

Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 9/2015 Sb. proto vypouští z předmětu úpravy průkaz pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech drah.

Návrh vyhlášky je předkládán v souladu s plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016, s tím, že k návrhu vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadů regulace RIA.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/