203/15 Nař. vl. opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví; T: 13.10.2015

Návrh novely nařízení vlády je technickou úpravou navazující na změny nařízení EU. Zároveň reaguje na podněty odborné praxe v oblasti vinohradnictví s cílem rozšířit stávající dotační opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“.

Prostřednictvím návrhu nového podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“, které je vhodné pro pěstování odrůd s menšími hrozny (např. Muškát moravský, Müller Thurgau, Veltlínské zelené, apod.), lze při správném výběru odrůdy a technologicky správně nastaveném způsobu vedení révy ve vinohradu dosáhnout vyšších výnosů při zachování nebo zvýšení kvality produkce. Doplněním tohoto nového podopatření k již dvěma existujícím v rámci opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“ bude zajištěna ucelená podpora v oblasti vinohradnictví a vinařství, čímž by mělo být podpořeno zvýšení konkurenceschopnosti vinohradníků a vinařů.

Dále se v návrhu novely nařízení vlády promítne adaptace ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013, účinných od 1. 1. 2016, zejména dojde k zohlednění nového systému EU v rámci povolování výsadby révy vinné.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/