203/23 Novela vyhl. č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů;T:8.11.2023

Návrh vyhlášky představuje zejména bezprostřední reakci na potřebu provedení obvyklých meziročních aktualizací vzorů formulářových podání a promítnutí souvisejících legislativních změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o úpravy dle změn v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček nebo též tzv. ozdravný balíček), který je aktuálně projednáván v Senátu Parlamentu České republiky jako senátní tisk č. 161, a to ve vztahu k předpokládanému použití předmětných vzorů v roce 2024. Současně se jedná o úpravu technického a formálního charakteru.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8.11. 2023.

Materiál naleznete zde: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCX6HPPN4/