202/16 Návrh vyhlášky o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení; T: 24.10.2016

Cílem vyhlášky je stanovit detaily povinností stanovených atomovým zákonem v oblasti zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Jaderná energie tvoří v ČR zásadní součást energetického mixu a elektřina produkovaná jadernými elektrárnami Dukovany a Temelín je nezbytná pro zajištění fungování společnosti a produktivní ekonomiky. S využíváním jaderné energie jsou ovšem spojena i rizika reprezentovaná možností havárie se značnými dopady na lidské zdraví, majetek a životní prostředí. Přestože v běžných situacích užitek z jaderné energie významně převyšuje související rizika, je nutné, aby osoby využívající jadernou energii a vykonávající činnosti související s využíváním jaderné energie zajistily veškeré prvky bezpečnosti jaderných zařízení – jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/