202/14 NV o báňské záchranné službě; T: 24.11.2014

Cílovým stavem je zvýšení bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu při činnosti báňské záchranné služby, legalizace technických, vývojových a organizačních změn při činnosti báňské záchranné služby a soulad horních předpisů se zdravotnickými předpisy.
Navrhovanou právní úpravou budou dotčeny všechny subjekty provozující báňskou záchrannou službu (na území ČR v současné době 4 Hlavní báňské záchranné služby – HBZS Most, Praha, Ostrava, Hodonín a 12 Závodních báňských záchranných služeb), zejména pak ty, které vykonávají hornickou činnost v hlubinných dolech.

Jiné podnikatelské subjekty ani orgány státní správy dotčeny touto právní úpravou nebudou.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/