202/23 Novela nař. vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení max. počtu hodin výuky fin. ze st. rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí;T:7.11.2023

Aktuálním obsahem předkládaného návrhu jsou legislativně-technické a věcné změny mající původ v nutnosti přijetí racionalizačních opatření v oblasti rozpočtu kapitoly školství, konkrétně v oblasti krácení maximálního rozsahu pedagogické práce v … Continue reading 202/23 Novela nař. vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení max. počtu hodin výuky fin. ze st. rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí;T:7.11.2023