202/23 Novela nař. vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení max. počtu hodin výuky fin. ze st. rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí;T:7.11.2023

Aktuálním obsahem předkládaného návrhu jsou legislativně-technické a věcné změny mající původ v nutnosti přijetí racionalizačních opatření v oblasti rozpočtu kapitoly školství, konkrétně v oblasti krácení maximálního rozsahu pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích a v následném vyhodnocení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí a maximálním počtem hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku (tzv. PHmax).

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7.11. 2023.