202/21 Novela z. č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva ; T:10.1.2022

Důvodem pro předložení návrhu je potřeba reagovat na změny v oblasti zbraní a střeliva s ohledem na transpozici evropské legislativy do zákona o zbraních a oprava legislativně technických vad zákona. Navrhovanou změnou dochází ke konkretizaci definic a upřesnění pojmů obsažených v zákoně, přičemž novela reaguje i na potřebu zohlednit pojmy užívané v oblasti zbraní a střeliva. Novela nadto zahrnuje do předmětu úpravy činnost spočívající v kontrole identifikačních značek a zohledňuje další odborné činnosti ČÚZZS.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 1. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/