20/17 NV o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení; T: 3.3.2017

Výrobky z révy vinné jsou oznamovány podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. nejpozději 24 hodin před příchodem produktu do místa určení. Tato úprava byla nahrazena úpravou obsaženou v § 14a zákona o vinohradnictví a vinařství. Stávající úprava týkající se výrobků z révy vinné podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. se tak stává duplicitní s přijatou úpravou zákona o vinohradnictví a vinařství a proto je třeba ji z této vyhlášky vypustit.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/