20/15 Návrh rámce rozvoje České obchodní inspekce jako moderního dozorového orgánu; T: 2.2.2016

Rostoucí požadavky na výkon dozoru dané evropskými i národními právními předpisy vyžadují ve všech oblastech působnosti České obchodní inspekce zlepšení procesů a postupů její činnosti podmíněné dokonalejším materiálně-technickým a personálním vybavením. Jedná se např. o modernizaci informačních a komunikačních technologií, přístrojového vybavení pro práci v terénu nebo dopravního parku. Předkládaný materiál informuje o této situaci a navrhuje zdůvodněná řešení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/