20/14 Návrh na určení gesce za vedení vnitrostátního rejstříku kosmických objektů; T: 27.3.2014

Pro ČR z této Úmluvy vyplývají některé povinnosti, z nichž ta hlavní spočívá ve vedení vnitrostátního rejstříku kosmických objektů vypuštěných ČR či jejím právním předchůdcem nebo z území ČR nebo jejího právního předchůdce na oběžnou dráhu kolem Země nebo mimo ni (dále jen „rejstřík kosmických objektů“). Další povinnost ČR spočívá kupříkladu v poskytnutí údajů generálnímu tajemníku OSN o každém kosmickém objektu, jenž byl zapsán do jejího vnitrostátního rejstříku.

V současné době vede vnitrostátní rejstřík kosmických objektů, které vypustila ČSSR a následně ČR, Česká kosmická kancelář, o.p.s. (dále jen „ČKK“). ČKK je však soukromou společností, jež zabezpečuje tuto povinnost, aniž by byla s ČR v nějakém formálním vztahu. Toto zejména s ohledem na aktuální nastavení řízení a koordinace oblasti kosmických aktivit schválené vládou (usnesením vlády z 20.4.2011, č. 282) MD nepovažuje za vhodné a navrhuje změnu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/