201/16 Novela zákona o úpadku; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 14.10.2016

V návrhu zákona lze identifikovat následující základní prvky, jež mají zpřístupnit institut oddlužení, případně ve vazbě na tuto změnu a zkušenosti aplikační praxe optimalizovat právní úpravu oddlužení:

1. Odstranění hranice splacení 30 % pohledávek věřitelů během 5 let jako faktické překážky pro vstup do oddlužení. Faktická racionalizace podmínek, za nichž dochází k poskytování zejména spotřebitelských úvěrů

2. Úpravy povinností dlužníka v oddlužení s akcentem na legitimitu přístupnosti splnění oddlužení a osvobození od placení zbývající části dluhů.

3. Vytvoření podmínek pro vyšší uspokojení věřitelů při oddlužení plněním splátkového kalendáře a posílení výchovného efektu oddlužení.

4. Optimalizace právní úpravy oddlužení ve vztahu k majetkovým poměrům manželů a pro případ koordinovaného oddlužování manželů.

5. Rozšíření diskreční pravomoci insolvenčního soudu při posuzování návrhu na povolení oddlužení.

6. Úprava některých dílčích procesních institutů.

Návrh je předkládán v souvislosti s řešením excesivního zadlužení fyzických osob. Zadluženost fyzických osob se přitom, zejména vzhledem ke snadné dostupnosti spotřebitelských úvěrů, v průběhu posledních let setrvale zvyšuje. V návaznosti na to se prohlubuje význam negativních důsledků situace označované jako vícečetné exekuce. Setrvale narůstá faktická neúspěšnost vymáhání splnění povinností dlužníků v exekučním řízení, především z toho důvodu, že stále větší množství exekucí je vedeno proti nemajetným dlužníkům, kteří nemají dostatečné prostředky na to, aby byli schopni uhradit své existující a vykonatelné závazky a především také neustále narůstající příslušenství.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/