201/14 Novela zákona o evidenci obyvatel; T: 25.11.2014

Úpravy navržené v novele zákona o evidenci obyvatel se týkají zejména rozšíření a zpřesnění údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v registru rodných čísel a počtu údajů využívaných z informačních systémů provozovaných Policií České republiky o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky mj. i v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o státním občanství. V souvislosti s tvorbou samostatných agendových informačních systémů evidence občanských průkazů a cestovních dokladů je navrženo rozšíření okruhu subjektů oprávněných využívat údaje z těchto informačních systémů.

Nově je navrženo zavedení povinnosti ohlašovnám, aby umožnily fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny převzít oznámení o uložení zásilky
a výzvu s poučením. Toto ustanovení umožní použít ve správním řízení fikci doručení
a zefektivní tím tato řízení.

V připojené novele zákona o správních poplatcích se navrhuje zavést nové správní poplatky za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky a rovněž správní poplatek za nepovinnou výměnu občanského průkazu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/