201/11 NV o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky; T: 12.9.2011

Důvodem ke zpracování novely vyhlášky je vydání směrnice Komise 2011/59/EU, kterou se mění seznam látek povolených při výrobě kosmetických prostředků uvedených v příloze č. 3 části 1 vyhlášky, čímž se rozšiřuje seznam látek pro výrobu barev na vlasy.

Návrhem vyhlášky dále dochází k odstranění nepřesné transpozice směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI uvedené směrnice technickému pokroku, kdy nebyly úplně transponovány texty uvedené u položek pod referenčním číslem č. 1 a č. 8 ve sloupci c) v příloze č. 6 k vyhlášce.

Související soubory