20/10 Návrh směrnice o mezinárodní výměně daňových informací; T: 9.2.2010

Vzhledem k současnému trendu v rámci mezinárodní daňové spolupráce v oblasti problematiky tzv. daňových rájů považuje Ministerstvo financí ČR za nezbytné navázat na trend, kdy se boj proti škodlivým daňovým praktikám a s tím spojené zefektivňování mezinárodní spolupráce v oblasti daní stává mezinárodní prioritou, a chystá se zahájit jednání s tzv. daňovými ráji o uzavření dohody o výměně informací (TIEA).

Pro účely sjednávání takovýchto dohod byl vypracován „Vzorový návrh směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrh Dohody o výměně informací v daňových záležitostech“.

Přínosem uzavřené dohody by byla možnost získat daňovou správou další účinný nástroj, na jehož základě by bylo možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní, tj. zejména možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn, a to i bez ohledu na to, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí. Česká republika tak navazuje na velmi pozitivní zkušenosti s tímto druhem mezinárodní spolupráce realizované v souladu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění. V této souvislosti je třeba konstatovat, že bez účinné mezinárodní spolupráce nelze vykonávat efektivní správu daní.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/