201/21 Návrh vyhl. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů; T:29.12.2021

Návrh vyhlášky o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy stanovuje druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů, způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů. Vyhláška stanoví také kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 12.  2021.