201/20 Obecný programový dokument Modernizačního fondu; T: 25. 11. 2020

Modernizační fond je pro období 2021–2030 novým nástrojem podpory. Zařadí se především vedle operačních programů financovaných z fondů Evropské unie. Určen je pro podporu investic vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. Z pohledu strategických dokumentů jsou prostředky určeny zejména na plnění cílů Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Cílem poskytované podpory je usnadnit transformaci české ekonomiky směrem k uhlíkové neutralitě v roce 2050.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/