200/16 Nař. vl. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů; T: 20.10.2016

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je reagovat na implementaci reformované Společné zemědělské politiky a na národní úrovni stanovit nebo upřesnit některé podmínky evidence využití půdy.
Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména zohlednění zkušeností a výklad Evropské komise k implementaci nových pravidel společné zemědělské politiky v oblasti evidence půdy (LPIS), zejména jde o zjednodušení definice úhoru.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/