200/23 Novela vyhl. č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů;T:13.11.2023

Jedná se o prováděcí právní předpis, jehož přijetí je nezbytné k provedení změn zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, který je novelizován ve vztahu k novele zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Tyto změny zavádějí tzv. řidičský průkaz na zkoušku podle novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a týkají se nově vzniklého § 52j zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jímž se zavádí školení začínajících řidičů, které je dílčím opatřením ve vztahu k začínajícím řidičů. Všechny navrhované změny by měly nabývat účinnosti ke dni 01.01.2024.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13.11. 2023.