200/21 Návrh vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované podpory; T:29.12.2021

Návrh vyhlášky stanovuje rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje a vzory výkazů o výrobně elektřiny a jejím provozu.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 12.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/