20/23 Návrh doprovodného zákona v souvislosti se zákonem o trhu s nevýkonnými úvěry;T:24.2.2023

Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba doprovodných změn v důsledku transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2021/2167 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU. Změna se týká OSŘ, zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrových družstvech, zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o platebním styku.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/