20/21 Koncepce bydlení České republiky 2021+; T:1.3.2021

Koncepce bydlení České republiky 2021+ obsahuje dvě části: analytickou a návrhovou. Analytická část je zaměřena především na vyhodnocení Koncepce bydlení do roku 2020, včetně navazující Koncepce revidované z roku 2016, přehled nástrojů bytové politiky, ale zejména analýzu situace v oblasti bydlení od roku 2010. V návrhové části je formulována vize jako dostupné, stabilní a udržitelné bydlení,  a je rozpracována do 4 základních cílů: Udržitelný rozvoj bydlení , Progres, Dostupné kvalitní bydlení Stabilní prostředí pro bydlení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 3. 2021.