20/18 Novela zákona o směnárenské činnosti; T: 16.3.2018

Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba reagovat na nekalé praktiky některých směnáren při jednání se zahraničními turisty. Konkrétně se zavádí právo zákazníka odstoupit od smlouvy o provedení směnárenského obchodu do dvou hodin od provedení směny. U směnárenského automatu je lhůta pro odstoupení stanovena na tři pracovní dny. Aby nedocházelo ke zneužití tohoto nového institutu pro spekulace, je rozsah, v němž je možné odstoupit, omezen na 1000 EUR. Zákon předepisuje přísnější pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů. Rovněž dochází ke zpřesnění evidenční povinnosti směnáren. U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace.

Dále dochází k vymezení hranice mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb. Bude postaveno na jisto, že platba kartou ve směnárně při nákupu valut je směnárenským obchodem. V zákoně o platebním styku dochází v návaznosti na to k úpravě vymezení bezhotovostního obchodu s cizí měnou. Vzhledem k existenci finální podoby prováděcího předpisu Evropské komise ke směrnici o platebních službách je v zákoně.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/