2/23 Novela nař. vl. č. 31/2010 Sb., o oborech special. vzdělávání zdrav. pracovníků ;T:16.1.2023

Hlavním důvodem novely nařízení vlády je zkvalitnění celoživotního vzdělávání sester v onkologii a zavedení oboru specializačního vzdělávání všeobecných sester a dětských sester úzce zaměřeného na onkologii a hematoonkologii. Návrh reaguje na Národní onkologický plán České republiky 2030, schválený usnesením vlády č. 541 ze dne 22. 6. 2022. Dalším důvodem navrhované úpravy je zavedení specializačního vzdělávání v oblasti péče o osoby s chronickou (nehojící se) ránou. V současné době je vzdělávání v této oblasti realizováno pouze ve formě certifikovaných kurzů či modulů v rámci některých oborů specializačního vzdělávání.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 1. 2023.