2/21 Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR; T:19.1.2021

Cílem Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR je na základě kvantitativních a kvalitativních informací zhodnotit míru naplňování a také platnost SEK ČR, tak aby vláda ČR měla dostatek relevantních informací pro případné rozhodnutí o aktualizaci SEK ČR.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 1. 2021.

jak-vybrat-ty-nejlepsi-zamestnance-v-jakekoli-dobe-webinar-komora/