199/15 NV o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů; T: 13.10.2015

Předmět úpravy vyhlášky o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (vyhláška o kompenzaci) je stanovení postupů, termínů a obsahu žádosti o kompenzaci a vzoru žádosti o kompenzaci.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/