199/14 Nař. vl. ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti; T: 10. 11. 2014

MPSV bylo uloženo zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné výši a ve stejných termínech, jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. Důvodem je skutečnost, že z důvodu principu výpočtu výše uvedených náhrad (jakékoli zvýšení dosahovaných výdělků nebo invalidních důchodů má za následek snížení poskytované náhrady), dochází k reálnému zvýšení pobíraných částek, na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů, pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek, který je rozhodný pro výpočet náhrady.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/