199/11 NV o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích; T: 14.9.2011

Zpracování návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění jejich pozdějších změn je vyvoláno přijetím novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a potřebou zapracování změn na základě zkušeností z praxe, zejména v ustanovení § 9 upravujícím prokazování technických předpokladů. Cílem novely vyhlášky je zajistit, aby vyhláška prováděla energetický zákon v souladu se zmocněním podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona ve znění zákona č. 211/2011 Sb. Dále jsou navrženy úpravy technického charakteru, kterými se požadavky stanovené vyhláškou zpřesňují, avšak zásadním způsobem nemění.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/