199/09 Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 5.11.2009

Energetický regulační úřad vedou k předložení novely vyhlášky následující tři důvody: – nabyl účinnosti zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, – vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, která mimo jiné dává spotřebitelům elektřiny právo na změnu dodavatele elektřiny, a to zdarma a do tří týdnů nebo na odškodnění v případě nedodržení závazků ze strany energetické společnosti, – Energetický regulační úřad se modifikací pravidel trhu s elektřinou snaží zajistit pro účastníky trhu s elektřinou v České republice kredibilnější podmínky pro podnikání v energetických odvětvích.

Ve vyhlášce jsou navrhovány zejména následující změny:

1) Je modifikována definice výrobce první kategorie a je vypuštěna definice samovýrobce.

2) S cílem zajistit kredibilnější prostředí pro fungování trhu s elektřinou v České republice je zavedeno finanční zajištění subjektů zúčtování pro obchodování s elektřinou v zahraničí.

3) V souvislosti s rozšířením působnosti operátora trhu na odvětví plynárenství, vyplývajícím z novely energetického zákona, a v souvislosti s požadavkem Směrnice dochází ke změně v procesu změny dodavatele v elektroenergetice.

4) Dochází k upřesnění podmínek pro dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance.

Předkládací zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/