199/21 Novela z. č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19; T:20.12.2021

Návrh zákona je předkládán za účelem prodloužení doby platnosti a účinnosti pandemického zákona a za účelem zohlednění aplikační a soudní rozhodovací praxe týkající se vydávání mimořádných opatření.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 12.  2021.