199/20 Návrh zákona o očkování proti onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; T:20.11.2020

Obsahem návrhu je úprava úhrady aplikace očkování proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 z veřejného zdravotního pojištění, úhrady distribuce tohoto očkování opět ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění a zajištění úhrady očkovacích látek proti zmíněné nemoci na náklady státního rozpočtu, a to pro všechny pojištěnce účastné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/