198/15 Návrh vyhlášky o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie; T: 13.10.2015

Předmět úpravy vyhlášky o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je stanovení postupu, podmínek a způsobu ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a obsahových náležitostí záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/