198/14 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie); T: 13.11.2014

Cílem RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních a soukromých – na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostí potenciál na národní i krajské úrovni a podpořit tak snižování nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnost ekonomiky.

Předkládaná Národní RIS3 strategie byla zpracována v návaznosti na stávající strategické dokumenty ČR, a to především tyto: Národní inovační strategie České republiky, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020, Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Národní program reforem České republiky 2014 a další.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/