197/16 Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR; T: 13.10.2016

Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR obsahuje koncepci, jak ve veřejné správě řešit celou řadu dlouhodobých problémů v oblasti informačních systémů, aplikací a informačních a komunikačních technologií, a jak v této oblasti maximalizovat výhody plynoucí z využívání sdílených služeb, mj. aby nedocházelo při nákupu a využívání ICT služeb k nehospodárnému vynakládání finančních prostředků státu. Přínosy cloud computingu i pro veřejný sektor jsou nesporné a zvyšují se zejména s narůstajícími požadavky na kybernetickou bezpečnost a principy bezpečného sdílení služeb informačních systémů veřejné správy a v rámci nich spravovaných dat.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/