197/15 Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny; T: 13.10.2015

Předmět úpravy vyhlášky o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů je stanovení a) vzoru žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání, b) způsobu výpočtu úspory primární energie, c) způsobu určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.

Související soubory

/jak-na-