197/14 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2015; T: 13.11.2014

 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.
Do návrhu Plánu byly zapracovány i legislativní úkoly vyplývající z platných usnesení vlády, které mají termín plnění v průběhu roku 2015. Předložený návrh Plánu obsahuje celkem 148 legislativních úkolů, z toho 15 věcných záměrů zákonů, 24 návrhů zákonů, 70 návrhů novel zákonů, 22 návrhů nařízení vlády, 8 návrhů novel nařízení vlády a v 9 případech dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. Asi 30 % legislativních návrhů obsažených v Plánu má implementační povahu, tj. představuje plnění legislativních závazků vůči Evropské unii.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/