197/10 NV podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu; T: 2.9.2010

Předmětem novely této vyhlášky je ustanovení § 2 „Vymezení nejvýše přípustného obsahu škodlivých látek v půdě“.

Hodnoty uvedené v platné vyhlášce neodpovídají současným znalostem vědy v oblasti posuzování kvality a degradace půdy. Kritéria pro posouzení kontaminace půd jsou zastaralá. Uvedené hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdách nestanoví správně mezní úroveň kontaminace půdy, která ještě nepředstavuje riziko ohrožení zdraví nebo života lidí a existenci živých organismů. Neposkytují proto správná kritéria pro výkon státní správy v souvislosti s ochranou životního prostředí.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-