197/09 Novelizace vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti; T: 3.11.2009

Cílem navrhované právní úpravy je uvedení vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti do souladu se zákonem č. 286/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/