197/23 Novela zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi;T:16.11.2023

Komplexní novelizace zákona o audiovizi reagující na změny, ke kterým v posledních letech došlo v oblasti audiovizuální výroby, zejména ve způsobu šíření a konzumace audiovizuálního obsahu jeho uživateli, a přizpůsobující zákon o audiovizi novým podmínkám: přejmenování Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize; zavedení podpory videoher; zavedení tzv. analýzy projektu na základě tvůrčích a realizačních kritérií; změny právní úpravy audiovizuálních poplatků; zavedení povinnosti přímé investice; zjednodušení právní úpravy poskytování pobídek a nastavení udržitelného financování systému filmových pobídek; zvýšení konkurenceschopnosti českého audiovizuálního průmyslu. 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16.11. 2023.