196/16 Statut Státního fondu dopravní infrastruktury; T: 12.10.2016

1. Upravuje se postavení SFDI jako služebního úřadu

2. Nově se formulují Zásady činnosti Fondu, které se oproti původní úpravě rozšiřují a zpřesňují ve shodě s úpravou obsaženou v zákoně č. 104/2000 Sb.

3. Ve shodě s účelem SFDI, jak je vymezen v zákoně č. 104/2000 Sb., se nově upravují hlavní úkoly SFDI a v návaznosti na ně jsou upraveny činnosti SFDI, kterými jsou tyto úkoly naplňovány.

4. Upravuje se ve shodě s úpravou obsaženou v zákoně č. 104/2000 Sb. činnost orgánů SFDI a jejich pravomoci a postavení ředitele SFDI, jako služebního orgánu, v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/