196/15 NV o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů; T: 13.10.2015

Předmět úpravy vyhlášky o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie je stanovení a) způsobu měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem, b) způsobu vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje, c) rozsahu údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu, d) rozsahu údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen, e) způsobu, rozsahu a termínů předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla v případě výroben tepla uvedených v § 24 odst. 3 zákona a užitečného tepla v případě výroben uvedených v § 24 odst. 4 zákona a dalších údajů,f) způsobu měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 zákona a užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona, g) způsobu registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo, h) způsobu a rozsahu měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, i) způsobu a rozsahu měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/