196/14 Vyhláška o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku; T: 19.11.2014

Účelem předložené právní úpravy je primárně zaručit poctivé jednání v obchodu s potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, zejména důslednou a zároveň nediskriminační kontrolu dovozu potravinářského zboží do České republiky. Vyhláška by měla přispět ke zvýšení efektivity úředních kontrol tohoto zboží a v konečném důsledku posílit řádné fungování potravinového řetězce i podporu jeho aktérů v České republice.

Návrh vyhlášky dopadá na všechny provozovatele potravinářských podniků, kteří na území České republiky jako první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu a doplňky stravy včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu a doplňky stravy dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen. Nahlašovací povinnost vztahuje i na stánkaře a pojízdné prodejny registrované v jiném členském státě. Zvláštní situace nastává u příhraničního poskytování služeb provozovatelem z jiného členského státu. Pokud byla pojízdná prodejna registrována (její činnost povolena) příslušným úřadem členského státu, může v České republice bez dalšího provozovat svou činnost v omezeném rozsahu. Jedná se dále o různé tržnice a tržiště, případně další aktivity, které jsou považovány za uvádění na trh. Pro případ „neomezeného“ poskytování služby, je povinností poskytovatele požádat o udělení oprávnění k jejímu výkonu na území České republiky příslušný správní orgán (Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci). Tento dozorový orgán by v tomto případě přistoupil k další registraci uvedené prodejny pro území České republiky.

Návrh vyhlášky dále stanoví ukazatel předpokládané prodejní jednotkové ceny do hlášení, který umožní zaměřit pozornost dozoru na případně problematické segmenty sortimentu. Řada dovozů v nižší cenové hladině by mohla signalizovat potenciální riziko snížení úrovně kvalitativních a hygienických požadavků.

Související soubory