196/10 Novela vyhlášky o civilním letectví; T: 27.8.2010

Předložený návrh koncepčně reaguje na vznikající mezeru v právní úpravě specifické kategorie letadel, která jsou amatérsky stavěna a jejichž maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg.

V důsledku dynamického technologického vývoje konstrukce ultralehkých letounů přestává současná charakteristika této kategorie vyhovovat potřebám provozní praxe. Vzhledem k tomu se charakterizace kategorie ultralehkého letounu zpřesňuje, respektive se zavádí nová subkategorie, po níž je z hlediska provozní praxe zvýšená poptávka. Pro přehlednost právní úpravy se ustanovení nově člení na písmena.

Účinnost vyhlášky se předpokládá patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení, neboť pověřená osoba má administrativní systém pro správu těchto ultralehkých letounů zaveden, včetně způsobu osvědčování letové způsobilosti, vydávání technických průkazů a zápisu těchto letounů do rejstříku vedeného pověřenou osobou, tudíž není třeba přistoupit ke stanovení delší legisvakanční lhůty.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/