196/23 Novela vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem;T:7.11.2023

ERÚ zavádí koncept přeshraničního uskladňování do vyhlášky na základě zmocnění energetického zákona, přičemž zákonný základ je dán především § 2 odst. 2 písm. b) bod 33 energetického zákona, podle kterého … Continue reading 196/23 Novela vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem;T:7.11.2023