196/23 Novela vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem;T:7.11.2023

ERÚ zavádí koncept přeshraničního uskladňování do vyhlášky na základě zmocnění energetického zákona, přičemž zákonný základ je dán především § 2 odst. 2 písm. b) bod 33 energetického zákona, podle kterého je „službou přeshraničního využití zásobníku plynu, využití zásobníku plynu k předání plynu mezi plynárenskou soustavou ČR a zahraniční plynárenskou soustavou; toto není považováno za přepravu plynu“. Plánované připojení zásobníku plynu tak bude mít legislativně upravený postup a náležitosti uskladňování. Jasně definované a vymezené podmínky pro využívání uvedené služby přeshraničního uskladňování umožní předávání plynu z ČR do zahraničí a opačně. Stěžejní část úpravy spočívá v precizaci rozsahu a formátu předávání a zveřejňování údajů, a to jak směrem k operátorovi trhu, tak i směrem k provozovateli přepravní soustavy. Úřad dále navrhuje úpravu dlouhodobého UIOLI ve věci odstranění horního limitu možnosti odebrání nevyužívané dlouhodobé přepravní kapacity. Podněty účastníků trhu s plynem zahrnují zejména úpravu ve vztahu ke sjednocení marného uplynutí lhůty při přerušení a ukončení dodávky plynu. Dále dochází k úpravě postupů pro oblast uskladnění (revize pravidel pro obchodní krácení přerušitelné skladovací kapacity a doplnění legislativně definovaného rozsahu technických jednotek při definici objemu nabízené skladovací kapacity v aukci). Vlastní podněty gestora vyhlášky se týkají úprav zaměřených na zjednodušení či zpřehlednění textu vyhlášky a další legislativně technické úpravy pro oblast nominací a renominací, postupů OTE pro zveřejnění EIC kódů při rychlé změně dodavatele, a dále pravidel souvisejících s uskladňováním plynu a obchodního vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze. 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7.11. 2023.